На некои луѓе не им се чекало да ги отворат ресораните

Човеков побрза да отиде во ресторан со моторот.