Навидум лесна загатка, но може да ја реши само човек со детективски способности! Колку добивте?

Размислете добро, колку чини секој од предметите и на крај пресметајте ја последната задача.