Нема подобар партнер за вежбање од најдобриот другар!

Толку е смирен и стрплив, како да го мрзи да живее :).