Огромната крастава жаба и глушецот кој ѝ дошол на гости непоканет

Се нагости со гостинот…