Онлајн час по физичко во Србија

Сега на ред се учениците, да му монтираат на наставникот една народна песна, за орото да не биде на суво :).