Опасно е да се тренира скијање, кога нема снег

Иако има изуми за вакви работи, како што се скии на тркалца, сепак на планина нема комшии кои си ги реновираат пристапите до дворовите.