Опасност на улица каква што може да ви се случи само во Русија

Не за џабе мечката им е национално животно со кое се истоветуваат.