После повеќе неуспешни обиди да го разнесе сефот со рачна бомба, се обиде да стави бомба внатре, да види што ќе се случи

Интересен, но многу опасен експеримент. Да го погледнеме резултатот.

Човекот е професионалец, затоа не се обидувајте да го имитирате!