Прекрасен поглед од кабината на една жичара во Албанија

Освен што се гледа пејзажот, преку кабината може да се види и нивото на културен развој на народот во земјата.