Првото заразно смеење на твоето дете – еден од најубавите моменти во животот!

Кој е родител знае, кој не е, му посакуваме да си дочека!