Разнесувачот на брза храна со моротче не сака да доцни и фаќа по скратен пат

Ако после ова не добие бонус на платата за пожртвуваност во работата, треба да даде отказ.