Ресторан во Амстердам најде фино решение како да започне да работи и да биде хит меѓу гостите

За секоја маса направија по една мала, проѕирна, но сепак интимна, куќичка.