Руска верзија на „Лист, камен, ножици“

Двајцата се смеат, а им се плаче и инаетот не им дава да се откажат.