Руски џентлемн каков што светот не видел до сега

Си ја носи дамата дома, како што е ред, после тешка дезинфекција со водка.