Се познава куче од фамилија!

Малото е многу културно и не сака да извалка со шепите кога ќе влезе дема.