Што ќе се случи кога девојка ми конечно ќе ми дојде на гости, откако ќе заврши паандемијата?

Ваква девојка злато вреди!