Смешна јајце верзија на популарните африкански носачи на ковчези

Нека почива во мир јајцето на око :).