Сообраќајот за време на поплави е малку чуден

Некои луѓе знаат да пронајдат нешто позитивно и во најнегативниот можен настан.