Среќлија со велосипед на невреме

Штом заглавил со велосипед на невреме не личи баш како среќлија, но погледнете!