Тиквар во лифт! Да го наречеш куче, ќе ги навредиш кучињата!

И куче да е па ќе научи со тек на време каде треба а каде не треба да го прави ова.