Тренинг за моментот кога ќе заврши вонредната состојба

Вчера ни ја продолжија уште 14 дена, да се надеваме дека ова е последно продолжение.