Уф, ова болеше, дури и само од гледање!

Сам себеси си направи операција за промена на полот.