Уметници од Киев ги почестија граѓаните со една жестока инсталација на тема „Семејство кое живее на кредит“

Уметничкото дело праќа прилично јасна и недвосмислена порака.