Верувале или не, социјалната дистанца има ја олеснува работата на уличните крадци

И во природата е така, предаторот го одделува пленот од стадото, за да може да го совлада.