За женската љубомора (виц)

Адам се враќа доцна дома и Ева веднаш му прави сцена на љубомора.
– Ти луда ли си ма? Со која да те изневерам, нели сме само ние двајцата на Земјата.
Преку ноќта се буди Адам од чудно скокоткање.
– Ева, што правиш?
– Ти ги бројам ребрата.