Жената најкултурно го замоли мажот да не пие повеќе, но тој трпона на масата…

Да се знае кој е маж во куќата!