Дајте му вода на девојчево, изгледа од жешково дехидрирала

Се уморила душичка, маратон трчала.