Баба спонзоруша: „Бабо, ајде кажи зошто се омажи за дедо?“

Некој тогаш го размислувал тоа така?