Јака женска!

Јак маж си ако можеш 3 пати да се кренеш вака, а девојката се крена дури 10 пати.