Импресум

Главен и одговорен уредник

Давор Илиев

Уредници

Милена Станишковска
дипломиран новинар

Елеонора Гоцевска
дипломиран новинар

Соработници

Кристина Александарски
Александар Илиев
Игор Дифчов

Маркетинг

motika101@gmail.com