Загатки и тестови

ТЕСТ: Колку добро го познавате македонскиот јазик?

Колку и да се обидуваме да го негираме тоа сепак сѐ уште постојат луѓе кои пишуваат „незнам“ и асфалтот им е „асвалт“. Македонскиот јазик не е меѓу најлесните во светот и треба да се внимава при секој чекор. Решете го тестот за да дознаете дали вашите познавања на македонскиот литературен јазик се соодветни или пак