Јаката комшивка од петти (виц)

Синот тинејџер го прашува таткото:
– Тато, ја знаеш нели таа јаката комшивка од петти?
– Да, ја знам.
– Е па, спиев со неа. Нешто да кажеш?
– Што да ти кажам сине – 5 : 1 за менe…