Јапонците ги сфаќаат борбите со роботи многу сериозно

Разликата од американските борби со роботи е тоа што јапонските се навистина роботи кои сами се тепаат, а американските се само играчки на далечинско.