Љубовниот живот ми е како бајка (виц)

– Каков е вашиот с*ксуален живот?
– Како бајка…
– Значи, чудесен?
– Значи… еднаш, многу одамна…