Јаглеродниот диоксид во атмосферата на Земјата достигнува рекордно ниво, велат истражувачите

Нивоата на јаглерод диоксид во атмосферата на Земјата достигнаа највисоко забележано ниво во историјата на човекот. Според новиот извештај објавен од Светската метеоролошка организација (WMO) глобалната просечна концентрација на јаглерод диоксид достигна 407,8 делови на милион (ppm) во 2018 година, што претставува зголемување од 405,5 ppm во 2017 година.

Ова го одржува трендот – зголемувањето беше слично на 2016-2017 година, нешто над порастот во текот на изминатата деценија – што ќе предизвика уште посериозни климатски промени, од непредвидливите температури до екстремното време.

WMO го припиша порастот на јаглерод диоксидот на човековите активности – глобалниот просек на 2018 година е еднаков на пораст од 147% во однос на прединдустриското ниво во 1750 година.

Беа анализирани и двете емисии (количината на гасови што се зголемуваат во атмосферата од согорувањето на фосилните горива) и концентрациите (останатата количина по сложената серија на интеракции помеѓу елементите) за да се добие појасна слика за тоа како е планетата.

Тоа не е само јаглерод диоксид: како што се наведува во извештајот, концентрациите на други гасови од стаклена градина што ја затоплуваат климата – како метан и азотен оксид – исто така бележат поголеми зголемувања во 2018 година во однос на остатокот од декадата.

Генералниот секретар на WMO, Петери Таалас, изјави: „Нема знаци на застој, а камоли на пад, во концентрацијата на стакленичките гасови во атмосферата и покрај сите заложби според парискиот договор за климатските промени. Ние треба да ги преточиме обврските во акција и да го зголемиме нивото на амбиција заради идната благосостојба на човештвото.“

Генералниот секретар додаде дека последен пат кога планетата имала слични нивоа на јаглерод диоксид во атмосферата била пред три и пет милиони години, кога температурата била приближно 3 ° C  повисока и нивото на морето било повисоко до 20 метри .