1:0 за моторот: Сакаше да испадне шизик на ризик

Дури и моторот повеќе не можеше да го поднесе неговото однесување.