12 изрази кои треба да бидат дел од животот на секоја жена

Како што честопати се случува, нема доволно зборови за да ги опишете вашите чувства и тековната состојба на работите.

И во животот на жените, ваквите ситуации се случуваат уште повеќе, затоа што убавата половина на човештвото понекогаш не е толку едноставна како што изгледа.

12. Смртнодистанца – се карактеризира со сомнителен лут поглед на жената кон збунет маж

11. Маникиролошка состојба – состојба на привремена беспомошност заради убавината на рацете

10. Мазала – колективно име на сите креми и маски

9. Беспарично зјапање – процес на гледање на предметот на обожавање со неможноста да се поседува во моментот

8. Грабање – процес на одземање на предмет кој не го поседува за да стане негов привремен сопственик

7. Шопискенирање – можност да застанете на влезот во продавницата за 5 секунди за да утврдите дали има соодветни работи таму или не

6. Љубол – сфаќање дека љубовта е „злобна“

5. Диетална амнезија – состојба во која лицето заборава дека е на диета

4. Длинема – најтежок избор во животот на секоја жена, кога сака да ја исече и пушта косата во исто време

3. Гушкатибилност – моментална состојба во која на жената ѝ недостасува внимание

2. Апетитзација- неодолива сила што ја принудува жената да се прејадува против нејзината желба да изгуби тежина

1. Градоослободителна – посебна состојба на хармонија и мир, која настанува кога нема градник на телото