12 работи кои ќе се случат доколку исчезнат сите пари во светот

Историчарите веруваат дека металните предмети што се користеле како пари за прв пат биле спроведени во 5.000 п.н.е. Од тој момент до денес, тие се развиваа. Човештвото создаде монети, банкноти, дебитни и кредитни картички и онлајн валута. Живееме од пари пари и парите ги контролираат нашите животи. Ова значи дека ако сите пари во светот одеднаш исчезнат, ќе мора да се справиме со последиците скоро веднаш.

1. Помалку разводи

Истражување покажа дека најголемата причина за разводот е прашањето поврзано со парите. Ако исчезнат парите, ќе исчезнат и сите стресови поврзани со парите. Ова на крајот би го намалило бројот на разводи.

2. Помалку војни, повеќе мир

Некои од најпознатите војни имаа врска со контролата на парите. Земјите би сакале да преземат контрола над земјиштата и да го постигнат тоа, треба да се борат едни со други.

3. Нема да има бездомни луѓе

Некои луѓе веруваат дека домувањето треба да биде универзално право. Сепак, нашето општество е далеку од таа идеја да ја направи реалност и она што сè уште го гледаме е дека цената на киријата се зголемува и луѓето без пари остануваат бездомници.

4. Намалување на материјализмот

5. Луксузот ќе престане да постои

6. Несигурни начини на трговија со стоки

Изумирањето на парите би значело враќање на директната трговија. Луѓето треба да ги тргуваат своите стоки за други стоки лично. Сепак, луѓето никогаш не би знаеле што би било фер за трговијата и за што. Ова би предизвикало трговска криза.

7. Онлајн шопинг ќе престане да постои

8. Промени во вработеноста

Ако исчезнат парите, можевме да видиме 2 можни сценарија при вработување. Или луѓето би оделе да работат среќни затоа што не би морале да работат толку напорно за дополнителни часови за да ги добијат дополнителните пари, или луѓето едноставно не би оделе на работа бидејќи немаат цели поврзани со пари, така што нема да има поента на работењето.

9. Ресурсите ќе ги снемува побрзо

10. Светот би бил помалку поврзан

Доголку нема пари ќе нема и договори за трговија меѓу државите и глобалната економија. Организациите како Европската унија би страдале многу од ова.

11. Помалку разлика помеѓу богатите и сиромашните земји

12. Помалку корупција и експлоатација

Исчезнувањето на парите би го намалило нивото на корупција и експлоатација на работниците. Парите веќе не би биле вклучени во плаќања и богатите не би се сметале повеќе за богати. Работниците не би дозволиле да бидат експлоатирани така лесно.