13 цитати од таткото на медицината кои ќе ви помогнат подобро да го сфатите животот

Хипократ (460-377) бил најголемиот лекар на антиката, исто така наречен „татко на медицината“ и сметал за една од најважните фигури во медицината. Хипократовата заклетва е поврзана со неговото име. од неговите најпознати принципи се: „Најпрвин не прави штета“ и „Уметноста е вечна, а животот е краток“.

Еве уште 13 цитати од Хипократ:

1. Елиминирајте ја причината – тогаш болеста ќе исчезне.

2. Брак – ова е треска која започнува со топлина и завршува со студ.

3. Лекарот лекува, но природата ќе излекува.

4. Младиот дух го спасува уништеното тело.

5. Некои пациенти, не разбирајќи ја несреќата во нивните умови, заздравуваат само затоа што се сигурни во мајсторството на докторот.

6. Исцелувањето е прашање на време, но понекогаш е и прашање на можност.

7. Вашата храна нека биде лек и лековите нека ви бидат храна!

8. Човечката душа се развива до својот последен здив.

9. Работата е неопходна за здравјето.

10. Животот е премногу краток за да се изучи една професија.

11. Постојат две работи: наука и предрасуди; науката создава знаење, а предрасудите создаваат незнаење.

12. Она што не го лечат лековите, го лечи железото, она што не го лечи железото, го лечи огнот, она што не се лечи со оган, се лечи со смрт.

13. Колку што има ѕвезди на небото, толку скриени тајни има во срцето на жената.