15 карактеристики кои секој од нас ги формира за време на детството

Детството не е само смешно бебешко зборување, први чекори и забавни детски изрази. Ова е тежок период кога се поставуваат најкомплексните психолошки програми, што во голема мерка ќе го одредат понатамошниот живот на детето и ќе влијаат на неговиот избор на патот во животот.

Во раното детство се одвива процесот на програмирање на психата на детето, поставувањето на стереотипи во однесувањето, кои ќе бидат дел од однесувањето на возрасната личност во иднина. Еве кои вредности ги стекнуваме во детството и ги применуваме кога сме возрасни.

1. Самопочитување, став кон нечиј изглед, нечиј талент, способност на некој, свесност за сопствената вредност и важност.

2. Комуникациски навики, манифестации на потребата за комуникација, интерес за светот на луѓето, можност за претпоставка за чувствата и расположението на другите, пријателскиот став кон луѓето во комбинација со самодоверба и можност за одбрана.

3. Довербата во светот и желбата активно да го побараат своето место во него, можноста да ја прошират сопствената свест и да ја апсорбираат новината во различни сфери на животот, потребата од барање на нешто ново.

4. Сексуална идентификација, прифаќање на женско и машко однесување. Детето ја сфаќа склоноста на неговите родители да исполнуваат одредени социјални улоги.

5. Навики на семејна комуникација, потреба да му припаѓаат на семејството, приврзаност кон него, потреба да се грижат за членовите на семејството, да добијат радост од грижата за своите најблиски, да се стремат да им дадат подароци и да им дадат мали задоволства.

6. Моделот на сопственото семејство во иднина, идејата за улогата на родителот, брачниот другар (ка), однесувањето во домаќинството и односот кон децата во нивното идно семејство.

7. Способност да преживеете во стресни ситуации, да не губите надеж во ситуации кои изгледаат апсолутно безнадежни. Како човекот реагира на стресот – без оглед дали ќе паничи, има вознемиреност или страв или ќе може смирено, рационално да го реши проблемот, во голема мерка е определено од неговото или нејзиното искуство во детството.

8. Способноста да се прилагоди на новите услови, да прифати губење на животот, да издржи товар на неговата судбина, на неверојатен начин зависи од лекциите што му ги дале неговите родители.

9. Навики на биолошки опстанок, можност за задоволување на нивните биолошки потреби, желба да се хранат и да се загреат, постојано да ги подобруваат нивните услови за живеење.

10. Способност да водат, да ги принудат другите да го прават она што сакаат, да ги потчинуваат на своја волја, да ги манипулираат, да покажат сила и да ги поддржуваат своите интереси.

11. Способност да ги изразат своите чувства. Отворен ум и желба да се искажат.

12. Во раното детство се утврдува и начинот на изразување негативни чувства, гнев, несогласување и најчесто тие го копираат родителското однесување.

13. Физичкото здравје во голема мерка зависи од искуството на детето, вниманието што семејството го посветило на физичката активност на детето. Покрај тоа, отсуството на стабилно семејно опкружување и грешките направени во воспитувањето на детето може да предизвикаат хронични психосоматски заболувања кои се јавуваат во детството и да станат несакани, но вистински придружници на возрасната личност.

14. Трауматичните искуства во детството се чини дека живеат во потсвеста на постарите лица и продолжуваат да го извршуваат своето деструктивно влијание врз перцепцијата на светот и нејзината врска со него.

15. Во детството се стекнува вредносниот систем кој детето го перцепира од своите родители.