2020 година

Кратко видео кое на многу сликовит начин ја опишува 2020 година.