28 ептен јаки 3D ремек дела на францускиот уличен уметник Scaf

Човекот е толку талентиран што може од најраспаднатата зграда во градот да ја претвори во туристичка атракција.