3 во 1: Настрани кучиња на патот!

И потоа некој ќе рече луѓето биле настрани.