4 чекори за да се справите со гневот (виц)

Систем за справување со гневот:
1. Земете длабоко воздух и не го испуштајте.
2. Затворате го едното око.
3. Издишете.
4. Стрелајте!