49 генијални иновации, но недосмислени до крај

Секоја од нив си има некоја мана, која креаторот ја увидел дури откако било доцна.