7 загатки за деца кои ќе ве натераат да се почешате по главата, буквално

Од мали нозе решеваме загатки и тогаш овие загатки ни беа нормални, но можеби токму сега кога сме возрасни загатките од детството можат да ни бидат проблематични за решавање. Но, од друга страна, логичките загатки се одличен начин да му овозможите вежба на нашиот ум за подобро фокусирање.

Кој е следниот број и зошто?

Кое е решението?

Најдете две идентични сенки.

Ако го свртите часовникот за 90 степени спротивно од стрелките на часовникот, колку ќе е часот?

Што гледа човекот од оваа гледна точка?

Колку топчиња има во оваа форма?

Во која насока ќе се движи запчаникот Б ако А се движи спротивно од стрелките на часовникот?