92-годишниот дедо го предизвика на танц двобој уличниот танчер

Ви посакуваме сите да си дочекате ваква старост со ваков дух на 92 години!