Ајде да видиме која од другарките е наредна за мажење! Онаа што ќе го фати бидермаерот, се разбира!

Ова беше сосема неочекувано, но многу убаво!