Ајде госпоѓо, вадете сѐ што сте украле! И кога почна да вади…

Имало, има и ќе има луѓе што крадат и ќе бидат казнувани соодветно, но им ли доволно голема казна за ваква мајка, која и нејзиното дете го приморала да краде заедно со неа. Ниту едно дете не заслужува да трпи ваков срам!