А јас цело време мислев дека си нормална…

Моментот кога зљубениот соученик се одљуби :).